लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे

अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्यातील नैतिकतेचे स्वरूप एक चिकित्सक अभ्यास : प्रा. सुशीलप्रकाश यादवराव चिमोरी